Klaszterünkről

 

A Termál-Egészségipari Klaszter 2005-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a Magyarországon működő, termál- és gyógyturizmusban, valamint a termálvízzel mint megújuló energiával kapcsolatos kutatásokban érintett gazdasági szereplők együttműködését elősegítve hozzájáruljon az egészségturizmus fejlődéséhez, és élen járjon a termálvízzel kapcsolatos innovációs folyamatokban.

Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben is fenntartsuk és megerősítsük a hazai és a nemzetközi klaszterminősítésben elért pozíciónkat, valamint, hogy részt vegyünk a hazai és nemzetközi klaszterek „vérkeringésében”.

Klaszterünk tagjai fürdők, szállodák és egyéb szálláshelyek, önkormányzatok, valamint olyan kapcsolódó vállalkozások, amelyek támogatják a klaszter céljainak elérését és a tagok hatékony működését. Klaszterünk egyik tudáspillére a Debreceni Egyetem.

A klaszter jogi személyiséggel rendelkező szervezete a Termál-Egészségipari Klaszter Egyesület. A klasztermenedzsment feladatokat 2019 óta az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. http://innoregio.eu/ átja el, mely szervezet célja, hogy az Észak-Alföld regionális innovációs és kutatás-fejlesztési folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, technológiai innovációs hálózatok szervezésével és támogatásával, valamint innovációs szolgáltatások nyújtásával hozzájáruljon a régió / Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi elismertségének/jelenlétének növeléséhez.

 

Klaszterünk célja, hogy hozzájáruljon a tagok fejlődéséhez, segítse hatékony működésüket, támogassa üzletszerzésüket, nemzetközi piacra lépésüket, és az ezeket segítő együttműködések kialakítását. A célok megvalósításához elsősorban a hazai és a nemzetközi pályázati forrásokat veszünk igénybe.

Tagjaink számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • Rendszeres kapcsolatépítő, információs és egyeztető találkozók szervezése;
  • Tapasztalatcserék, tanulmányutak szervezése, jó gyakorlatok bemutatása;
  • Képzések, továbbképzések szervezése, tudástranszfer;
  • Hazai és nemzetközi szakmai találkozók, konferenciák, workshop-ok, üzletember találkozók szervezése;
  • Közreműködés a települési és regionális turizmusfejlesztési feladatokban, a régió turisztikai kínálatának bővítésében, minőségének javításában;
  • A klaszter tagjait népszerűsítő és a foglalások számának növekedését támogató marketing feladatok: honlap működtetés, kiadványkészítés, kiállításokon, vásárokon való részvétel, mobil applikáció működtetése;
  • A tagok munkáját segítő piackutatások, tanulmányok készítése, adatbázisok összeállítása.

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A TERMÁL-EGÉSZSÉGIPARI KLASZTER TAGJÁNAK LENNI?

 

EGY        Mindig jó egy szakmai csapat részese lenni...
KETTŐ    A szakmai kérdéseket gyorsabban és eredményesebben tudjuk megbeszélni...
HÁROM   A legjobb megoldást megtalálni...
NÉGY      Egymást segítve, tudjunk magunkat is segíteni...
ÖT           Szakembereink ismeretei és tapasztalatai révén a legfrissebb szakmai innovációt közvetítjük...