+36 20 261 7283 info@termalklaszter.hu

„BEST BY DOING”

A „BEST BY DOING” elsődleges célja az egészségügyi és wellness-ágazatban a HORECA-szolgáltatások területén a szakképzésre vonatkozó kiválósági kritérium terjesztése, amely a többi ágazatnál gyorsabban növekszik, és magas színvonalú, egyre szakosodott szolgáltatások piacát hozza létre. A szakképzés minőségének korszerűsítésére és biztosítására irányuló munka több mint egy évtizede dedikált téma EU-szinten, úgynevezett koppenhágai folyamatként. A Brugge-i közlemény (2010) hosszú távú elképzelést egyesített rövid távú cselekvésekkel: egy ambiciózus tervet határoz meg az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez való összhang érdekében. Míg a legtöbb nemzeti tervezés a szakképzés átfogóbbá tételére összpontosított a korai távozás csökkentése és a továbbtanulás elősegítése a célcsoportok (veszélyeztettek) körében, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói szellem révén kevesebb figyelmet fordítottak a szakképzési kiválóság előmozdítására. Ezenkívül az OECD 2010-ben hangsúlyozza, hogy "a magas színvonalú oktatási és képzési rendszerek kulcsfontosságúak Európa sikeréhez és a foglalkoztathatóság növeléséhez", és hogy a technikai készségek mellett alapvető fontosságú a "soft skills", úgy mint kommunikáció, IKT, csapatmunka, a problémamegoldás és a tanulási képesség, amelyek egyre inkább kritikusak a változó piaci környezetben ". 2016-ban a CEDEFOP a munkaalapú tanulást azonosítja, mint a negyedik ipari forradalom kihívásainak való megfelelést és az EQUAVET 2016-2017-es stratégiai tervét pedig ugyanabban a perspektívában, hogy a tanulók mobilitását fokozatosan ki kell terjeszteni, a tanulási időszak lehetőségét meg kell teremteni rendszeresen külföldön nem csak alkalomszerűen.

A „BEST BY DOING” pályázat válasz minden olyan kérdésre, egy új elképzelés a WBL-ben, a diákok, az iskolák és vállalatok közötti kapcsolat új dimenziója alapján a mobilitás és a kiváló tartalom terén.

Ezenkívül a célkitűzései összhangban vannak a következő, a szakképzés területén a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Rigai eredményekkel
A) a munkaalapú tanulás minden formájának előmozdítása, különös tekintettel a gyakornoki programokra;
B) a szakképzéshez és a képesítésekhez való hozzáférés javítása rugalmasabb és áteresztőbb rendszerek révén.

Tekintettel az "Oktatás és képzés 2020" stratégiára, azzal összhangban a BEST BY DOING célkitűzések a következők

  1. Hatékonyan felkészítse az európai szakoktatási és szakképzési rendszerben résztvevő tanulók hatékony felkészítése a munkahelyi mobilitásra a foglalkoztathatóság növelése érdekében, jelenlegi és jövőbeni wellness iparágban egy nyílt forráskódú online platformon keresztül, amely különböző tartalmi kategóriákat fog tartalmazni a külföldi WB-képzés hatékonyságának maximalizálására. A Platform segíti majd a tanulókat és a fogadó cégeket is számos, szükséges háttér-információval (pl. a tanulók készségeiről), hogy maga a vállalat és az iskola közösen döntsenek;
  2. Emelje fel a létező kapcsolatot a szakképző iskolák és a WBL-nél működő együttműködő vállalatok között az együttműködés következő szintjére, annak érdekében, hogy elérjük a jövőben készülő önéletrajzok fejlesztését, a tényleges szükségletek alapján. A projekt eredményeként lehetővé válik az összes érintett fél összekapcsolása, és lehetővé válik, hogy az innovatív oktatási megközelítéssel bármilyen innovatív tartalmat megosszanak;
  3. Fokozza a szakképzés mobilitásának fontosságát az érdekelt felek számára, a jobb és megfelelőbb szakoktatási, szakképzési tanulók szakmai életrajzainak fejlesztése érdekében;
  4. A konzorcium közötti együttműködés megerősítése a tesztelés és végrehajtás érdekében olyan nem formális oktatási eszközzel, amely egy innovatív IKT-alapú eszköz, az európai szakoktatási és szakképzési tanulók mobilitásának, valamint a munkavállalók szélesebb spektrumának növelése céljából. A projekt támogatja a széles körű terjesztési és kiaknázási képességgel rendelkező különböző szereplők közötti szinergiákat;
  5. Biztosítsa a nem-formális tanulás érvényesítését a wellness, mint turisztikai iparágban területén, az „okos” képzési módszereken keresztül.

Letölthető dokumentumok

2019_11_14_zaro_me_hotel_lycium_program_uj_0.pdf

bbd_debrecen_agenda_14_11_2017.pdf

bestbydoing_maribor_agenda_17052018.pdf

bestbydoing_valencia_agenda_12_12_2018_final_1.pdf

bestbydoing_venice_agenda_02072019_1.pdf

hajdudorog_bbd_program.pdf

nyszc_bbd_program.pdf

sajtoanyag_bbd_zarorendezveny_0.pdf

szszc_bbd_program.pdf